Kielecka Fabryka Pomp „Białogon” Spółka Akcyjna realizuje projekt z Funduszy Unijnych pn.

„Opracowanie oraz badania innowacyjnego typoszeregu pomp zatapialnych z integralnym systemem chłodzenia”

 


Numer projektu: RPSW.01.02.00-26-0026/17

 

Wartość projektu: 2 843 387,80 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 673 503,25 PLN

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości”


Kielecka Fabryka Pomp "BIAŁOGON" S. A.
ul. Druckiego - Lubeckiego 1, 25-818 Kielce
Sekretariat: +48 413668202Licznik odwiedzin

  • Odsłon łącznie: 0

Copyright K.F.P. "BIAŁOGON" S.A.